Молитва святителя Иоанна Златоуста перед выходом из дома

Молитва святителя Иоанна Златоуста перед выходом из дома

Молитва святителя Иоанна Златоуста перед выходом из дома

Молитва святителя Иоанна Златоуста перед выходом из дома

Отрица́юся тебе́, сатано́, горды́ни твое́я и служе́ния тебе́, и сочета́юся Тебе́, Христе́, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

(И осенить себя кре́стным зна́мением).

Иные молитвы

Огради́ мя́, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́ и сохрани́ мя́ от вся́каго зла́.

Го́споди, напра́ви ко бла́гу пу́ть мо́й.

Го́споди, благослови́ все́ мои́ вхожде́ния и исхожде́ния.

(И осенить себя кре́стным зна́мением).

Возврат к списку